Modèle Badań nazywany popularnie procedurą badawczą wią należycie dobrane metody i Techniki Badawcze dobrze harmonizujące z postawionymi przez badającego hipotezami i przypuszczeniami je dostosowane do rodzaju planowanych Badań. Składają się nań specyficzne i powtarzające się strategie gromadzenia danych, ich rozbioru i interpretacji. Rozróżniamy MODELE Badawcze naturelles (obserwacyjne), ich użytkowanie nie aucune zmian w Świecie realnym, oraz eksperymentalne-stode ąc je rzeczywistość jest modyfikowana poprzez bodźce. Modèle eklektyczny czyli triangulacyjny-modèle Ten Łączy w sobie Badania ilościowe, które h. wią jego podstawę Jak i Badania jakościowe które SK wią jego dopełnienie. Wymaga mniejszej populacji badawczej niż modèle ilościowy, również statystycznego opracowania danych Jak i analizowania przeżyć osób badanych. Trzeba uważać, par nie diagnozować i uogólniać zbyt Pople liwie-nie Można przenosić zachowań występuj w małej grupie na całą populację. Uogólnienia stode mon, Gdy Jesteśmy pewni swoich kompetencji, przeprowadziliśmy dużą Ilość Badań i uzyskane Wyniki odznaczają się dużym podobieństwem. Myślę, że dla dopełnienia wyjaśnić należy jeszcze Pojęcie narz, Zia badawczego, które nierzadko mylone jest z techniką badawczą. Narzędziem badawczym określa się przedmiot, b, ący niezbĩny do la realizacji preferowanej Techniki, rzecz za POMOCA której realizujemy wybraną technikę.

Łatwo rozróżnić te pojęcia pamiętając, że technika à czynność (NP. obserwacja, eksperyment), podczas Gdy outil jest jakiś podmiot, występuje tu znaczenie rzeczownikowe (NP. dyktafon, ankieta). Badania w dziedzinie pedagogiki ograniczają się zwykle ne DIAGNOZY sformułowania, która KONIECZNA jest do podjęcia działania terapeutycznego. Traktując je czysto teoretycznie, nie wprowadzając w Życie, nie kończąc ich działalnością naprawczą pozbawia się je sensu. Moralność prawdziwego scologa nie Pozwala podejmować działań szkodliwych dla ludzi, co więcej nie uznaje rezygnacji z działań pozytywnych wobec jednej grupy, podczas Gdy w Drugiej są un praktykowane. Co za tym idzie Introduction do jednej grupy zmiennej przejawiającej się jako działania krzywdzące (NP. pobudzanie agresji) lub w postaci Wartościowych ruchów (NP. z wychowankom pożytecznego, Sprzętu nowego) budzi głębokie refleksje ce de l`étyki. Nawet pozytywne rezultaty w tej grupie nie są w stanie ich zniwelować, bowiem pojawiają się Myśli, Czy kosztem Tego nie zaniedbano Drugiej grupy, Czy Ona na tym nie ucierpiała.

16/02/2019